P.U.H. POL-AND
ul. Południowa 8, 42-610 Miasteczko Śląskie
tel./fax: 32 280 09 93 - tymczasowo nieaktywny, tel. kom. 511 553 090 | e-mail: biuro@pol-and.pl

Usługi brukarskie

 

W zakresie usług brukarskich oferujemy:

  • Układanie kostki betonowej, granitowej, ażurowej oraz płyt chodnikowych
  • Układanie krawężników i palisad
  • Utwardzanie nawierzchni
  • Zakładanie drenaży (odprowadzenie wody, studnie chłonne, wykonywanie podejść pod rynny, wykonywanie odwodnień liniowych, kratek ściekowych i włazów studzienek)
  • Zakładanie instalacji kanalizacyjnych i deszczowych
  • Bieżące naprawy i prace rozbiórkowe starych nawierzchni