P.U.H. POL-AND
ul. Południowa 8, 42-610 Miasteczko Śląskie
tel./fax: 32 280 09 93 - tymczasowo nieaktywny, tel. kom. 511 553 090 | e-mail: biuro@pol-and.pl

P.U.H. POL - AND Andrzej Chałubiec

Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy chcą budować rzetelnie, solidnie i w terminie.

Zrealizowaliśmy kilkadziesiąt zadań związanych z budowami i modernizacjami stacji paliw. Oferujemy kompleksową realizację w charakterze generalnego wykonawcy, w tym m.in. prace wyburzeniowe i ziemne, elewacje, wymiany zbiorników paliw i ciągów technologicznych, budowę pawilonów z infrastrukturą towarzyszącą, dróg komunikacyjnych, placów oraz parkingów, oraz budowę i modernizację przyłączy i instalacji.

Oferujemy kompleksowe prace budowlane w charakterze generalnego wykonawcy, w tym m.in. montaż konstrukcji budowlanych, budowa pawilonów, budowa dróg komunikacyjnych i parkingów, roboty ogólnobudowlane takie jak prace ziemne, prace murarsko-tynkarsko-dekarskie, realizację dociepleń i elewacji, kompleksowe wykończenie wnętrz oraz instalacje elektryczne, wodno-kanalizacyjne, gazowe i c.o.

Oferujemy utrzymywanie obiektów budowlanych w należytym stanie technicznym i estetycznym oraz systematyczne kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych i prowadzenie niezbędnej dokumentacji.

W zakresie budowy infrastruktury drogowej oferujemy wykonywanie prac ziemnych, odwodnień liniowych dróg, budowę konstrukcji nośnych nawierzchni drogowych (dolnych i górnych warstw podbudów dróg), rekultywację terenów i wykonywanie kompleksowych badań geotechnicznych.

Oferujemy układanie kostki brukowej lub granitowej oraz roboty ziemne (takie jak studnie chłonne, instalacje kanalizacyjne i deszczowe oraz drenaże).

Zapewniamy również bieżące naprawy i prace rozbiórkowe starych nawierzchni.

Posiadamy własną bazę wysokiej jakości sprzętu budowlanego oraz wykwalifikowaną obsługę.

Oferujemy wynajem koparek oraz samochodów ciężarowych.

Oferujemy kompleksowe badania geotechniczne, badania statyczne i dynamiczne obiektów budowlanych, badania wpływu drgań parasejsmicznych na obiekty budowlane oraz badania hałasu kompleksowe pomiary instalacji elektrycznych.

Posiadamy niezbędne zaplecze techniczne oraz wykwalifikowaną kadrę.

Nasze referencje

Zadowolenie naszych klientów jest dla nas bardzo ważne.

Nasze kompetencje i wieloletnie doświadczenie w zakresie kompleksowych realizacji budowlanych na terenie całej Polski, zostało docenione przez naszych partnerów i klientów.

O jakości naszych usług mogą świadczyć otrzymane referencje.

Jak do nas trafić?

P.U.H.POL-AND | ul. Południowa 8, 42-610 Miasteczko Śląskie | tel./fax: 32 280 09 93 | e-mail: biuro@pol-and.pl