P.U.H. POL-AND
ul. Południowa 8, 42-610 Miasteczko Śląskie
tel./fax: 32 280 09 93 - tymczasowo nieaktywny, tel. kom. 511 553 090 | e-mail: biuro@pol-and.pl

Laboratorium badań terenowych

 

Badania geotechniczne

 • badania wskaźnika zagęszczenia gruntu - badanie lekką płytą dynamiczną
 • badanie nośności płytą statyczną VSS
 • sondowanie dynamiczne

Badania statyczne i dynamiczne obiektów budowlanych

 • ocena wpływu drgań zewnętrznych na ludzi w budynkach
 • ocena wpływu drgań zewnętrznych na budynki mieszkalne i przemysłowe
 • badania dynamiczne i ocena sztywności budynków przy pomocy młotka modalnego
 • badania statyczne stropów kondygnacyjnych wraz z oceną sztywności
 • badania statyczne i dynamiczne obiektów infrastruktury komunikacyjnej

Badania wpływu drgań parasejsmicznych na budynki

 • badania przyspieszeń pochodzących od wstrząsów górniczych wraz z oceną ich szkodliwości na otoczenie
 • określanie epicentrum i hipocentrum wstrząsów górniczych

Badania hałasu

 • badania hałasu pomieszczeń w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej
 • badania hałasu pomieszczeń obiektów przemysłowych
 • badania hałasu dróg, linii kolejowych i tramwajów, lotnisk, terenów przyległych do lotniska
 • pomiary hałasu ekranów dźwiękochłonnych

Kompleksowe pomiary instalacji elektrycznych