P.U.H. POL-AND
ul. Południowa 8, 42-610 Miasteczko Śląskie
tel./fax: 32 280 09 93 - tymczasowo nieaktywny, tel. kom. 511 553 090 | e-mail: biuro@pol-and.pl

Budowa elementów infrastruktury drogowej

 

W zakresie budowy elementów infrastruktury drogowej oferujemy:

  • Wykonywanie prac ziemnych związanych z formułowaniem korpusów dróg (nasypy, wykopy itp.)
  • Budowę odwodnienia liniowego dróg
  • Wykonywanie konstrukcji nośnej nawierzchni drogowych (dolne i górne warstwy podbudów dróg)
  • Rekultywacje terenów wraz z wymianą gruntów
  • Wykonywanie badań geotechnicznych