P.U.H. POL-AND
ul. Południowa 8, 42-610 Miasteczko Śląskie
tel./fax: 32 280 09 93 - tymczasowo nieaktywny, tel. kom. 511 553 090 | e-mail: biuro@pol-and.pl

Bieżące utrzymanie obiektów przemysłowych

 

W zakresie prac związanych z bieżącym utrzymaniem obiektów przemysłowych oferujemy:

  • Utrzymywanie obiektów w należytym stanie technicznym i estetycznym
  • Systematyczne kontrole stanu technicznego obiektów
  • Kontrole okresowe stanu technicznego instalacji gazowych, elektrycznych, piorunochronnych, grzewczych i chłodniczych
  • Kontrole okresowe stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)
  • Prowadzenie książek obiektów i innych dokumentów związanych z użytkowaniem obiektów budowlanych