P.U.H. POL-AND
ul. Południowa 8, 42-610 Miasteczko Śląskie
tel./fax: 32 280 09 93 - tymczasowo nieaktywny, tel. kom. 511 553 090 | e-mail: biuro@pol-and.pl

Budowa stacji paliw

 

Od początku naszego istnienia zrealizowaliśmy kilkadziesiąt zadań związanych z budowami i modernizacjami stacji paliw.

Zakres tych prac obejmował:

 • Prace wyburzeniowe
 • Prace ziemne
 • Budowę pawilonów i infrastruktury towarzyszącej
 • Modernizację pomieszczeń handlowych, sanitarnych, zapleczy i magazynów stacji paliw
 • Odnawianie elewacji budynków stacji paliw
 • Wymiany tac żelbetowych w polu dystrybutorów paliw
 • Wymiany starych zbiorników paliw
 • Wymiany rurarzu ciągu technologicznego paliw
 • Budowy wewnętrznych dróg komunikacyjnych, placów i parkingów
 • Budowy i modernizacje instalacji elektrycznych zewnętrznych i wewnętrznych
 • Budowy i modernizacje instalacji sanitarnych zewnętrznych i wewnętrznych
 • Budowy przyłączy wodnych i instalacji p-poż